băng giá

Miền Bắc có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết

  19/01/2016 8:16:04 AM Khoảng cuối tuần này ở miền Bắc sẽ xuất hiện rét đậm, rét hại diện rộng, vùng núi có khả năng