Biện Pháp Ứng Phó

Ứng phó với biến đổi khí hậu

bd

Khi biến đổi khí hậu là thách thức thực sự cho sự phát triển kinh tế – xã hội trong tương lai, thì công tác

Cần làm gì để ứng phó tốt với biến đổi khí hậu

Để ứng phó tốt với biến đổi khí hậu, góp phần giảm nhẹ tác động của thiên tai, nâng cao khả năng thích ứng, đọc

Bạn có thể làm gì để góp phần ngăn chặn biến đổi khí hậu?

Chính phủ và các tổ chức quốc tế thường là những tổ chức tiên phong trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy

Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu năm 2014: Một số kết quả đạt được

23/9/2014 Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu năm 2014 được tổ chức tại New York (Hoa Kỳ) với sự tham gia

Nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu

Được đánh giá là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 21, biến đổi khí hậu đã thực sự